SuliXerver banner

SuliXerver

Röviden A SuliXerver olyan kulcs­rakész szervermegoldás, amellyel komolyabb informatikai ismere­tek nélkül felépíthető és bizton­ságosan üzemeltethető egy isko­la vagy oktatási intézmény teljes informatikai rendszere. Lehetőséget nyújt a központi informatikai erőforrások biztosítására, a szá­mítógépek termekbe szervezésé­re és adminisztrálására, a tanárok és tanulók központi beléptetésén és közös levelezésén túl a vizs­gáztatásra és érettségiztetésre.

Letölhető SuliXerver leírás (PDF)

    Ismerje meg most!
    Igényeljen
Próbakódot!

Miért éppen a SuliXerver? A SuliXerver pontosan azokat a szoftvereket és szolgáltatásokat tartalmazza, melyekre egy iskolai informatikai hálózatban szükség van, illetve olyan egységes és központosított adminisztratív és felhasználói felületet nyújt a rendszergazdák, tanárok és diákok számára egyaránt, mely könnyen kezelhető, és az iskola bármely számítógépéről, a munka­állomások operációs rendszerétől függetlenül, külön program telepítése nélkül biztonságosan elérhető. A beépített elektronikus tanulási platform segítségével a tantermi és a tantermen kívüli tanulás is egyaránt megoldható, kombinálható.

SuliXerver az iskolában A SuliXerver a tantermi oktatás során teljeskörű hálózati szolgáltatásokat biztosít mind a diákok, mind az oktatók számára - SuliX és Windows alapú asztali környezetben egyaránt. Ez magában foglalja a munkaállomások tartományi beléptetését, a hálózati fájlmegosztást, nyomtatást, levelezést éppúgy, mint a digitális taneszközök használatát, a hallgatói munkaállomások feletti tanári kontroll biztosítását illetve az online mérés, beavatkozás lehetőségét. A SuliXerver a tanárok munkáját nagyban megkönnyíti, és pont azokon a helyeken, ahol erre a leginkább szükség van: a hálózat forgalmát osz­tályonként, termenként, csoportonként egyszerűen és kényelmesen korlátozhatják, az elektronikus értékelést vagy számon­kérést kényelmesebben, rugalmasabban végezhetik, egy számonkérési-, vagy vizsgakörnyezet kialakításának ideje lényegesen rövidebb, sőt, a kétszintű informatika érettségi biztonsági beállítása is csak egy kattintás kérdése.

SuliXerver távolról A SuliXerver teljes funkcionalitása egy tetszőleges webböngészővel, bármely operációs rendszerről elérhe­tő, megfelelő jogosultságok birtokában akár otthonról is. A tanárok a feladatokat otthonról is kioszthatják, kérdésekre válaszol­hatnak, a dolgozatokat otthonról is javíthatják, a diákok a házi feladataikat otthonról is feltölthetik a SuliXerverre.